Kommende arrangementer:
 
Temadag om Havstrategidirektivet:
Dato: Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 10:00-17:00
Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S
 
Vil du vide mere om EU’s Havstrategidirektiv? Hvordan implementeres direktivet i Danmark? Kan Eu’s Havstrategidirektiv virkelig styrke havenes økologiske tilstand?
 
Temadag om Havstrategidirektivet hvor vi vil prøve at få et svar på de mange spørgsmål ved hjælp af de organisationer og myndighedspersoner der har fingrene i vandet, både ud fra en dansk og en international vinkel. Temadagen henvender sig til både myndighedspersoner, der i bred forstand arbejder med havet, til forskere, der vil skulle levere faglige input til strategien, til brugere af de danske farvande, og til studerende.

Rigtig god sommer!
Martin Kielland
Havet i balance 2. plads
Peter Warnar
Havet i ubalance 2. plads
Dennis Lisbjerg
Havet i balance 1. plads
Dennis Lisbjerg
Havet i ubalance 1. plads
Dennis Lisbjerg
Dennis Lisbjerg
Maria Lund Paulsen
Peter Warnar
Kathrine Jessen
Dennis Lisbjerg
Kathrine Jessen
Maria Lund Paulsen
Camilla Jusjong Christensen
Kathrine Jessen
Kathrine Jessen
Martin Kielland
Martin Kielland
Niels Svensson
Dennis Lisbjerg
Chr. Ø Henrik Wichmann
Peter Warnar
Kisser Brøndum

Foreningens formål

Dansk Selskab for Marinbiologi (DSFMB) har som formål at udbrede kendskabet til marinbiologi samt styrke kommunikationen indenfor det marinbiologiske område.
 
Temadagen "Formidling af det marine miljø" giver et fremragende indblik i arbejdet for et bedre havmiljø (klik her), hvilket er yderligere  fremhævet af foredragsholdere (klik her)
 
Dansk selskab for marinbiologi (CVR-nummer 33430124)